กฎหมายกัญชา และ การควบคุมในประเทศไทย

กฎหมายกัญชา

กฎหมายกัญชา

กฎหมายกัญชา เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้กัญชา เป็น พืชปลดล็อกในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ปี 2565 ให้กัญชาเป็นพืชถูกกฎหมายทั้งการแพทย์และอื่นๆเช่น ค้าขายตามท้องตลาดแต่หลังจากที่เปิดให้ถูกกฎหมายและประกาศการควบคุมการใช้กัญชาแต่สุดท้ายก็ยังมีช่องโหว่ที่ทำให้พวกเด็กและเยาวชนที่อายุไม่เกิน 20 ปี นำกัญชาเอามาเสพเพื่อความบันเทิง ยังไม่มี พ.ร.บ.กัญชา ออกมาที่ชัดเจนทำให้อาจจะยังควบคุมไม่ได้

การควบคุมในประเทศไทย

โดย พ.ร.บ.กัญชา ที่ประกาศออกมาตั้งแต่แรกนั้นสำหรับผู้ที่จะเพาะปลูก ในเชิงพาณิชย์จะต้องขออนุญาตทางหน่วยงานรัฐก่อนเป็นลำดับแรกตาม พ.ร.บ.กัญชา มาตราที่ 15 ที่ระบุเอาไว้ว่าผู้ที่ต้องการที่จะปลูกกัญชาจะต้องได้รับใบอนุญาติจากทางคณะกรรมการอาหารและยาหรือ (อย.) เพื่อที่จะนำกัญชาไปปลูกเพื่อการใด เช่น ใช้ทางการแพทย์,เพื่อศึกษาหรือวิจัยหรืออื่นๆทั้งนี้ผู้ที่ของอนุญาตจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยใบอนุญาตจะมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน 3 ปี หากผู้ใดไม่มีใบอนุญาตที่ได้รับจากคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)หรือ ลักลอบปลูกเพื่อเอาไปใช้เชิงพาณิชย์จะต้องวางโทษไว้ไม่เกิน 1-3 ปี และมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 – 300,000 บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับและผู้ที่ขออนุญาต ปลูกกัญชา จะต้องมีหน้าที่ทำให้สถานที่ปลูกกัญชา ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ได้รับผลจากการใช้กัญชาเช่นใช้ในทางที่ไม่ดี และ หากผู้ที่ขอใบรับอนุญาต กระทำความผิดเกี่ยวกับกัญชาก็จะถูกคณะกรรมการอาหารและยา หรือ (อย.) เพิกถอนใบอนุญาตทันทีในการปลูกกัญชา

ในกรณีที่ขออนุญาตปลูกในครัวเรือนนั้นตาม พ.ร.บ.กัญชา มาตราที่ 18 กำหนดให้ 1 ครัวเรือนปลูกัญชาได้ ไม่เกิน 15 ต้นยกเว้นเป็นสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์แผนไทยหรือแพทย์พื้นบ้านและหน่วยงานจากรัฐที่จะปลูกได้มากกว่า 15 ต้น เพื่อนำกัญชาไปประกอบเป็นยาหรือนำไปใช้รักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยผู้ที่ต้องการปลูกในครัวเรือนใบอนุญาตนั้นจะเป็น ปีต่อปีหรือมีอายุแค่ 1 ปีเท่านั้น ผู้ใดที่ต้องการปลูกในครัวเรือนจะต้องเข้าไปแจ้งต่ออย.และจดใหม่ทุกปี ถ้าฝ่าฝืนและพบเห็นว่าปลูกกัญชา ในครัวเรือนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ ใบขออนุญาตหมดอายุจะต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท และ การปลูกในครัวเรือนนั้นจะต้อง ห้ามนำออกไปจำหน่ายเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะโดนเพิกถอนใบอนุญาต จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทันทีโดยการปลูกในครัวเรือนที่ ประเทศไทยนั้น เรียกได้ว่าปลูกได้มากกว่าต่างประเทศอยู่พอสมควร มากกว่าประเทศอื่นๆ กว่า 2-3 เท่าอย่างเช่น เนเธอร์แลนด์ที่กัญชาถูกกฎหมายยังปลูกได้เพียงแค่ 4-6 ต้น ต่อครัวเรือนเท่านั้นเอง

มาตราที่ 15 ระบุไว้ว่าห้ามจำหน่ายกัญชาให้กับเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีหรือจำพวกเยาวชนนั่นเอง หากพบเห็นลักลอบขายจะถูกต้องโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับ  

ห้ามจำหน่ายสารที่สกัดจากกัญชาหรือใส่ในอาหารและเครื่องดื่มให้กับ เด็กที่อายุไม่เกิน 20 ปี รวมไปถึง สตรีมีครรภ์ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ถึง 1 ปี หรือมีโทษปรับ 60,000-100,000 บาท หรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับ

อ่านเพิ่มเติม : กัญชา
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : สายพันธุ์กัญชา​ ประเภทของกัญชา